CJRAE – Prezentare

posted in: CJRAE | 0

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ MEHEDINŢI

Director: Prof.Mişu ROATEŞ

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mehedinţi, funcţionează în baza Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5555 din 7 octombrie 2011, dezvoltând următoarele servicii:

a) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Mehedinţi reprezintă o nouă instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Mehedinţi oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile educaţionale oferite de Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă “C-tin Pufan” Drobeta Turnu Severin, Centrul şi Cabinetele logopedice interşcolare Mehedinţi, Centrul Judeţean şi Cabinetele de asistenţă psihopedagogică Mehedinţi.

Descarca :

Plan managerial 2013-2014

– Prezentare CJRAE

– Proiectul de Dezvoltare Institutionala al CJRAE

– Raportul 2012-2013 CJRAE

– Raportul CJRAE pentru CJ 2012

– Raportul CJRAE pentru CJ 2013

– ROI CJRAE 2013-2014

 

Leave a Reply