CSAP – Prezentare

posted in: CSAP | 0

CABINETELE ŞCOLARE  DE  ASISTENŢĂ  PSIHOPEDAGOGICĂ

MEHEDINŢI(CŞAP)

     Asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor (conform OMECTS nr.5555/07.10.2011, Anexa 1 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică).

Cabinetele Şcolare de asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele interşcolare au următoarele  atribuţii:

a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor şi cadrelor didactice pe diferite subiecte: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic.

c) asigură examinarea psihopedagogică atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, la cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte;

d) propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în şcolile unde îşi desfăşoară activitatea, în colaborare cu consilierii educativi;

e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;

f) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor, profesorilor şi diriginţilor.

 

 

  

Leave a Reply