Scop: creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale.

Mediatorul școlar colaborează cu personalul unităților de învățământ preuniversitar, cu consiliul părinților sau cu alte structuri asociative ale părinților recunoscute de unitatea de învățământ preuniversitar, cu autoritățile locale/județene, cu organizații nonguvernamentale și cu ceilalți parteneri ai unității de învățământ preuniversitar care au ca scop creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale.

 Atributiile mediatorului scolar:

 • Facilitează dialogul școală – familie – comunitate;
 • Informează pe cei implicați în legătură cu problemele legate de familie, în familie, în special cele legate de educarea copiilor;
 • Informează comunitatea cu privire la rolul școlii și drepturile oamenilor la educație obligatorie;
 • Ia notă de problemele care afectează accesul la educație;
 • Împreună cu factorii de decizie identifică soluții la problemele individuale și de familie care afectează accesul copiilor la educație;
 • Dezvoltă și menține încrederea comunității și respectul pentru școală și respectul școlii față de comunitate;
 • Monitorizează rezultatele educaționale ale elevilor rromi sau ale celor cu risc de abandon școlar și încurajează participarea lor la educație;
 • Monitorizează copiii de vârstă preșcolară care nu sunt incluși în sistemul preșcolar;
 • Monitorizează copiii de vârstă școlară care nu au fost niciodată cuprinși în sistemul educațional și, în parteneriat cu profesorii, identifică soluții de cuprindere și reintegrare a acestora în școli;
 • Monitorizează elevii care au abandonat educația obligatorie și îi ghidează către forme alternative de educație;
 • Informarea părinților în legătură cu progresul educațional și problemele copiilor lor;
 • Informarea comunității cu privire la programele de asistență socială disponibile.

 

Mediator scolar: Ghitoaica Vasilica Daniela