Pe parcursul anului școlar 2018-2019, s-au desfășurat ateliere de lucru cu părinții din cadrul Proiectului „Împreună vom reuși”. Activitățile au fost susținute de către profesorii consilieri pe diferite teme alese în funcție de problematicile unităților școlare.