Anunț selecție grup țintă (consilieri școlari și mediator școlari)

posted in: CJRAE | 0
Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști pentru activitățile proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

 

Pentru mai multe informații accesați link-ul: 
https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului.