PROIECT EDUCAŢIONAL
„CARE-I FAZA CU CITITUL?”
cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene –
CAEJ Mehedinți 2019, poziția 2

 


Parteneri implicați în proiect
: Casa Corpului Didactic Mehedinți, Colegiul Național ”Traian”, Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”, Colegiul Național ”Gh. Țițeica”, Colegiul Tehnic ”Decebal”, Liceul Teoretic Cujmir, Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian, Școala Gimnazială ”Alice Voinescu”, Școala Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială ”Petre Sergescu”, Școala Gimnazială nr. 14, Școala Gimnazială Bîlvănești.
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară.

În cadrul proiectului educațional județean ‟Cartea- prietena mea‟, s-au realizat următoarele tipuri de activități: prezentări de carte pentru copii, participarea elevilor la concursuri pe teme literare, locale, județene, elevii obținând diplome de participare, desfășurarea unor șezători literare, realizarea unor dramatizări pe teme literare, realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi date despre scriitorii cunoscuţi, întocmirea portofoliului clasei (album foto, CD-uri cu activităţi realizate împreună cu  elevii pe parcursul derulării proiectului).

Elevii participanți la aceste concursuri literar – artistice, au primit numeroase diplome cu premii.

Număr cadre didactice/bibliotecari/documentariști participante/participanți: 27