În perioada 04-08.11.2019, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională a desfășurat activități în cadrul proiectului educațional „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” pe tema „Copii minunați – copii speciali”.

Activitățile desfășurate au avut ca obiective  sensibilizarea elevilor față de problemele semenilor lor aflați în dificultate prin activități de prevenire a discriminării copiilor/tinerilor cu dizabilități și stimularea și promovarea capacităților creatoare ale elevilor prin organizarea de ateliere practice.

La nivelul CJRAE Mehedinți „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” s-a aflat la a doua ediție.

S-au implicat în activități un număr de 22 de cadre didactice din 26 de unități de învățământ din județul Mehedinți.