1. Formulare Consiliere :

– Descarca – Documente Necesare Cabinet

– Descarca – Fisa caracterizare psihopedagogica

– Descarca – Fisa de autoevaluare consilieri

– Descarca – Fisa postului consiliere 2012_2013

– Descarca – Model raport activitate consiliere

– Descarca – Raport de activitate semestrial CSAP_CJAP

– Descarca – Raport de activitate anual CSAP_CJAP

2. Formulare CLI :

– Descarca – Model FISA DE DEPISTARE

– Descarca – Model fisa logopedie

– Descarca – Model registru de evidenţă

– Descarca – Model situatie statistica logopedie

3. Cerc Pedagogic :

– Descarca – Autocunoasterea

– Descarca – Cunoasterea de Sine

– Descarca – ALEGORIA BROSCUTELOR

4. Studii Si Cercetari

– Descarca – Studiu psihosociologic de optionalitate scolara si profesionala – Raport cercetare clasa a IX-a TEHNIC

– Descarca – Studiu psihosociologic de optionalitate scolara si profesionala – Raport cercetare_clasa a VIII-a

– Descarca – Raport cercetare OSP

5. Recomandari Grad Didactic

Recomandare profesori consilieri

6. Documente

Planul managerial 2015-2016
Proiectul de dezvolatre institutionala
Raport de activitate 2014-2015
Regulament de ordine interioara 2015-2016
Tematica CA 2015-2016
Tematica CP 2015-2016
lista nominala angajati CJRAE 2015-2016
buget CJRAE 2016
Planul managerial 2016-2017
Raport de activitate 2016 2017
Regulament de ordine interioara 2016-2017
Tematica CA 2016-2017
Tematica CP 2016-2017

7. Concurs directori/directori adjuncti – sesiunea 2016

Adresa 807 MCA 2016 modificata pag.2, pct.5
Adresa catre unitatile de invatamant privind concursul de directori
Anunt concurs directori/directori adjuncti
Bibliografie concurs directori/directori adjuncti-2016
Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director/director adjunct-2016
Lista documentelor necesare inscrierii la concurs
Metodologie concurs director/director adjunct unitati invatamant
Modele itemi proba scrisa
NOTA procedura inscriere concurs directori si procedura