În perioada 14-15 septembrie 2018 C.J.R.A.E. Mehedinți a desfășurat cursul de formare profesională continuă „Intervenţie, Asistenţă, Consiliere Personală şi Psihologică”, acreditat de C.N.F.P. cu 15 credite transferabile.