Echipa CJAP                   CSAP                   Legislatie CJAP                  Documente utile

 

CENTRUL  JUDEŢEAN  DE ASISTENŢĂ  PSIHOPEDAGOGICĂ MEHEDINŢI (CJAP)

CJAP este o unitate  conexă a învăţământului preuniversitar, care funcţionează în fiecare judeţ, fiind coordonat, monitorizat şi evaluat de CJRAE.

CJAP are următoarele atribuţii:

a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;

b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

c) asigură examinarea psihopedagogică atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, la cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte.

d) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;

e) propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ;

f) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;

g) coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar;

h) colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;

i) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;

j) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;

k) sunt implicate alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;

l) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;

m) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ, în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;

n) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa — centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;

o) coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice;

p) colaborează cu cabinetele logopedice;

q) colaborează cu mediatorii şcolari;

r) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale;

s) organizează grupuri de intervizare;

t) coordonează proiectele şi activităţile de consiliere individuală şi de grup ale elevilor cu manifestări deviante.