Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023

Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP

Ordinul 6223/04.09.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Ordin 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Regulamentul-privind-organizarea-si-functionarea-CJRAE-ORDINUL-Nr.-5555-din-7-octombrie-2011 (1)

OMEN nr 3160_2017 pentru modificarea si completarea OMEN nr 4619_2014

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Ordinul nr. 6134_2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

ORDIN Nr. 3124 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

Metodologia-cadru privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2022_2023