Program transfrontalier de instruire și schimb de bune practici instituționale REPUBLICA MOLDOVA – ROMÂNIA

Integrarea elevilor cu CES: Provocări și soluții

 

  • Proiectul de Parteneriat „Interculturalitate și Diversitate în Educație” este desfășurat în cadrul Programului Transfrontalier de Instruire și Schimb de Bune Practici Instituționale, având ca parteneri principali CJRAE Mehedinți din România și Gimnaziul Țaul din Republica Moldova. O colaborare eficientă între cele două țări are ca scop promovarea învățării interculturale și dezvoltarea respectului față de diversitate în mediul școlar.Proiectul include o serie de activități cu tematică interculturală, ateliere educaționale și evenimente culturale menite să promoveze incluziunea și diversitatea în școli. Printre acestea se numără „Salutul celor două mâini – Prietenia și Toleranța„, „Datini și Obiceiuri care ne aduc împreună„, și „Călătorie Virtuală Interculturală„.
Activități desfășurate în cadrul proiectului „Interculturalitate și Diversitate în Educație

 

  • Proiectul Educațional „Copil ca tine sunt și eu” din cadrul Programului transfrontalier „Integrarea elevilor cu CES” are drept scop: integrarea elevilor cu CES în diverse activități educaționale, educarea, aprecierea, promovarea copiilor cu  CES în viața școlară precum și ghidarea acestora în alegerea carierei. Activitățile sunt organizate în parteneriat, încheiat între Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocnița, Republica Moldova și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, România.
Activități desfășurate în cadrul proiectului „Copil ca tine sunt și eu”