Proiect educațional „Alege școala” (Descarcă)

Programul „Alege școala!” se adresează  elevilor  din clasa a VII-a și VIII-a, diriginţilor claselor respective şi constă în desfăşurarea unor şedinţe de consiliere de grup pe teme ce ţin de orientarea în carieră şi şedinţe de consiliere individuale cu tematică specifică orientării în carieră.

Pentru a putea lua decizii responsabile elevii trebuie să aibă informaţii corecte. Dascălul, prin menirea lui,  are datoria să ofere aceste informaţii şi să formeze la elevi abilităţile de a lua decizii de la cele mai simple la cele mai importante, cum ar fi alegerea unei cariere.

Proiectul îşi propune o incursiune în factorii care contribuie la alegerea unui traseu educaţional referindu-se la 3 etape ale acestui proces complex: autocunoaşterea, cunoaşterea ofertei şcolare, procesul de luare a unei decizii.

În luna octombrie s-au desfășurat activități de consiliere de grup cu tematica: autocunoaştere, comunicare şi abilităţi sociale, managementul informaţiilor, orientare școlară. Activitățile au fost desfășurate la Școala Gimnazială „Dr. Alexandru M. Popescu”, Ponoarele, Școala Gimnazială Isverna, Școala Gimnazială Gogoșu și Școala Gimnazială Husnicioara din județul Mehedinți.