CJRAE Mehedinți a continuat și în anul școlar 2020-2021 activitățile de voluntariat pentru alți 11 copii proveniți din medii defavorizate din județul Mehedinți. Acțiunea de voluntariat s-a desfășurat în următoarele comune: sat Gardaneasa, com Ponoarele, Izverna, com. Izverna, Ponoare, com. Ponoare, Jidostita, com. Breznița-Ocol, sat Fața Cremenii, com Timna, sat Erghevita, com. Simian, sat Erghevita, com Simian, Brosteni, com. Broșteni, Corcova, com. Corcova, Obîrșia Cloșani, com. Obîrșia Cloșani, sat Almăjel, com Vlădaia, Izvoru Birzii, com. Izvoru Bîrzii.