Asistentul social are un rol important in integrarea scolara si socio-profesionala a copiilor cu deficiente deoarece el are competentele necesare, ca in cadrul unei echipe complexe sa indrume copiii in acest sens sustinand colaborarea parintilor cu educatorii, identifica toate resursele necesare unei evolutii scolare bune, stimuland interactiunile sociale ale elevului cu deficiente cu ceilalti membrii ai comunitatii scolare.
In relatia cu copilul cu deficiente, sarcina asistentului social consta in formarea competentelor specifice maturizarii sociale,care ii permite sa se integreze social in colectiv, si in formarea deprinderilor de autonomie personala si sociala.
Asistentul social ofera informatii si intervine, exprimand o opine avizata in luarea hotararilor privitoare la fiecare elev. Va da prioritate cazurilor de risc dezadaptativ scolar si va folosi toate aceste informatii in interesul superior al copilului.
Activitate:
• Au fost identificate cazuri, de abandon scolar.
• Au fost acordate servicii sociale in vederea prevenirii riscului de abandon scolar.
• Au fost evaluata si monitorizata situatia copiilor cu scolarizare la domiciliu.
• Au fost acordate servicii sociale si specializate de identificare, evaluare, consiliere in vederea abandonului scolar.
• Au fost evaluati si monitorizati copii si tinerii in vederea obtinerii certificatelor de orientare scolara.
• Au fost identificati copii cu dizabilitati de invatare si adaptare socio-scolara, care necesita orientare scolara/profesionala Au fost oferite servicii de evaluare complexa privind conditiie de incadrare orientare scolara/profesionala.
• S-a colaborat cu serviciile publice specialitate in vederea identificării situatiilor deosebite a copiilor cu CES.
• S-au realizat parteneriate cu şcoala în care au fost implicate familiile elevilor pentru a valoriza educaţia şcolară.
• Am participat la lectoratele cu părinţii unde am oferit informaţii despre organizaţiile specializate în protecţia drepturilor copillului, serviciile medicale, serviciile juridice sau facilităti acordate segmentelor vulnerabile de către diversele instituţii ale comunităţii
Între asistentul social si psihologul scolii, cadrele didactice, asistentul medical, logopedul, familia elevului, trebuie sa existe o strânsă legătură pentru a dezvolta abilităţi de rezolvare a conflictelor şi de a identifica resursele şi oportunităţile pentru părinţii cu posibilităţi reduse material şi financiar. Asistentul social sesizează si cere sprijin organului de ordine publică (Poliţia de Proximitate) D.G.A.S.P.C. Mehedinţi, S.P.AS în combaterea actelor de violenţă, delincvenţă juvenilă, abandonul şcolar al elevilor, etc.
• Colaborare:
Episcopia Severinului şi Strehaiei, Asociaţia Filantropia „Severin”, unităţile de învăţămînt din judetul Mehedinti, D.G.A.S.P.C. Mehedinţi, Primăriile din judetul Mehedinti, Comisia Internă de Evaluare Continuă (CSEI „Constantin Pufan”), Serviciul mediere şcolară, C.J.A.P., Poliţia de Proximitate, C.P.E.C.A., I.P.J. Mehedinti

 

Asistent social: Simona Lolea