CLI Mehedinți                 Legislatie CLI           

 

Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare sunt unităţi conexe de învăţământ preuniversitar, coordonate de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională.
Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare (CLI) sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare.

Activitatea specială desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.

Activitatea desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare. Tulburările de limbaj şi de comunicare care intră în competenţa profesorilor logopezi din centrele şi cabinetele logopedice interşcolare sunt:
– tulburările de pronunţie/articulare;

– tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;

– tulburările limbajului scris-citit;

– tulburările de dezvoltare a limbajului;

– tulburările de voce;

– alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Activitatea de intervenţie logopedică îşi propune obiective specifice care vizează:

a) depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;

b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului/cititului la vârsta şcolară;

c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;

d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.