Anexa 2 la ORDINUL Nr. 5555 din 7 octombrie 2011 - Regulamentul privind organizarea si functionarea CJRAE 
Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023
Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP
Ordin nr. 4.224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile