C.J.R.A.E. Mehedinți desfășoară în anul 2021 în cadrul programului Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat prin Graturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021, proiectul ABC Counseling – Active Bullying Confronting in the school counseling activity. Proiectul se va derula timp de 16 luni începând cu data de 01.03.2021 și terminându-se la data de 30.06.2022, inclusiv.

Proiectul țintește bullying-ul ca un element general al culturii organizaționale școlare. Majoritatea școlilor din România încă acceptă o modalitate agresivă de comunicare între elevi, între aceștia și profesori, modalitate prezentă chiar în cadrul familiilor.

Scopul proiectului va fi să promovăm și să setăm o cultură organizațională a școlii bazată pe a acționa ca agent al schimbării și a confrunta într-un mod asertiv situațiile de bullying.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Să dezvoltăm la 8 consilieri școlari și alți specialiști ai CJRAE competențe de a dezvolta o curriculă cros-disciplinară  bazată pe învățare în natură.
  • Să implicăm 9 școli în procese de schimbare la nivelul instituției și comunității.
  • Să generăm o masă critică pentru schimbare (80 elevi și 30 profesori, părinți și lideri) implicată ca resursă pentru activități educaționale, pentru prevenirea bullying-ului și pentru dezvoltare comunitară.
  • Să conștientizăm membri celor 9 comunități locale (300 membri) de riscul educației bazate pe agresivitate și violență.

Activitățile proiectului:

1. Mobilitățile-schimburi de experiență în țările partenere:  participanți în Norvegia și în Islanda;

  • Cross-disciplinary teaching, a practical exploration: 23-25 Noiembrie – Norvegia (2 participanți)
  • Teacher as change agent: 11-15 Octombrie– Norvegia (3 participanți)
  • Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups:12-18 Septembrie, Islanda (3 participanți)

 

2. Planul de diseminare și activitățile locale:

a) Atelier pentru profesori (pentru a planifica activități educaționale în natură).

Atelierul a fost desfășurat în data de 14.03.2022 participând un număr de 11 cadre didactice. Pe parcursul programului de atelier de 4 ore, cadrele didactice au învățat să proiecteze și să planifice activități educaționale în aer liber bazate pe abordări participative și metode și instrumente non-formale pentru a identifica și găsi soluții la problemele comunității, cum ar fi hărțuirea, violența etc.

De asemenea, fiecare participant a avut de pregătit și susținut o metodă interactivă de lucru cu elevii, pe temele amintite, metodă învățată în cadrul programului de mobilitate derulat la partenerii norvegian și islandez. În acest fel, fiecare profesor consilier școlar a învățat de la colegi un set de metode interactive care pot fi aplicate în aer liber sau în interior pentru prevenirea agresivității, violenței și bullying-ului.

b) Activități în comunitate - fiecare școală a derulat în comunitate un proiect bazat pe teatru forum/fotovoice/flashmob etc.

Metoda Teatru Forum
Școala Gimnazială Svinița, Mehedinți
Școala Gimnazială Eșelnița, Mehedinți
Colegiul Național „Gheorghe Țițeica”, Drobeta-Turnu Severin
Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”, Drobeta-Turnu Severin

Metoda Flash-mob
Școala Gimnazială „Alice Voinescu”, Drobeta-Turnu Severin
Școala Gimnazială „Petre Sergescu”, Drobeta-Turnu Severin
Liceul de Arte ”I.Șt.Paulian”, Drobeta-Turnu Severin

Metoda Photo Voice
Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean”, Drobeta-Turnu Severin
Liceul de Arte ”I.Șt.Paulian”, Drobeta-Turnu Severin
Școala Gimnazială ”Petre Sergescu”, Drobeta-Turnu Severin
Școala Gimnazială Nr. 6, Drobeta-Turnu Severin

c) Expozițiile și reprezentațiile locale
d) Seminar de setare a regulilor specifice culturii organizaționale

Pe baza experienței de implementare a proiectului, fiecare echipă de școală a organizat câte un seminar de stabilire a regulilor de cultură organizațională pentru școala sa, în vederea realizării unei culturi organizaționale bazate pe confruntarea asertivă a bullying-ului și a comportamentului și atitudinii agresive. Cu ocazia seminariilor au participat peste 130 de cadre didactice și părinți din cele 9 școli implicate.

e) Ghid de bune practici - Implicarea comunității în prevenirea bullying-ului

Ghidul de bune practici realizat în cadrul proiectului ABC Counseling – Active Bullying Confronting in the school counseling activity a prezentat implicarea comunității în prevenirea agresiunii (martie 2022 – iunie 2022). Pe baza rezultatelor proiectelor – echipa CJRAE Mehedinți (experți implicați în mobilități) a elaborat un ghid de bune practici, care a inclus:

• Experiențe din proiectele locale

• Scurte descrieri (studii de caz) ale metodelor interactive de lucru cu comunitățile

• Reguli sau principii pentru o cultură organizațională a școlii de confruntare asertivă a hărțuirii și a comportamentului și atitudinii agresive

Ghid de bune practici