C.J.R.A.E. Mehedinți desfășoară în anul 2021 în cadrul programului Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România, finanțat prin Graturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021, proiectul ABC Counseling – Active Bullying Confronting in the school counseling activity. Proiectul se va derula timp de 16 luni începând cu data de 01.03.2021 și terminându-se la data de 30.06.2022, inclusiv.

Proiectul țintește bullying-ul ca un element general al culturii organizaționale școlare. Majoritatea școlilor din România încă acceptă o modalitate agresivă de comunicare între elevi, între aceștia și profesori, modalitate prezentă chiar în cadrul familiilor.

Scopul proiectului va fi să promovăm și să setăm o cultură organizațională a școlii bazată pe a acționa ca agent al schimbării și a confrunta într-un mod asertiv situațiile de bullying.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Să dezvoltăm la 8 consilieri școlari și alți specialiști ai CJRAE competențe de a dezvolta o curriculă cros-disciplinară  bazată pe învățare în natură.
 • Să implicăm 9 școli în procese de schimbare la nivelul instituției și comunității.
 • Să generăm o masă critică pentru schimbare (80 elevi și 30 profesori, părinți și lideri) implicată ca resursă pentru activități educaționale, pentru prevenirea bullying-ului și pentru dezvoltare comunitară.
 • Să conștientizăm membri celor 9 comunități locale (300 membri) de riscul educației bazate pe agresivitate și violență.

Activitățile proiectului:

1. Mobilitățile-schimburi de experiență în țările partenere:  participanți în Norvegia și în Islanda;

 • Cross-disciplinary teaching, a practical exploration: 23-25 Noiembrie – Norvegia (2 participanți)
 • Teacher as change agent: 11-15 Octombrie– Norvegia (3 participanți)
 • Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups:12-18 Septembrie, Islanda (3 participanți)

 

2. Planul de diseminare și activitățile locale:

 • Atelier pentru profesori (pentru a planifica activități educaționale în natură).
 • Activități în comunitate-fiecare școală va derula în comunicate un proiect bazat pe teatru forum/fotovoice/flashmob etc.
 • Expozițiile și reprezentațiile locale.
 • Seminar de setare a regulilor specifice culturii organizaționale.
 • Ghid de bune practici-Implicarea comunității în prevenirea bullying-ului.