Astăzi, 30 octombrie 2018, la Școala Gimnazială Nr. 15, s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri de la nivel gimnazial cu tema „Cum apar emoțiile?”.
Scopul activității: formarea abilităților de autocunoaștere prin identificarea principalelor tipuri de emoții. Activitatea a fost una reușită, interactivă, interesantă, în cadrul căreia s-au folosit metode moderne.
Felicitări doamnei prof. consilier Flueraru Ilona și doamnei prof. consilier Bufanu-Bonici Claudia !

Azi, 27 noiembrie 2018, ora 12:00, la Școala Gimnazială „Petre Sergescu”, s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri nivel gimnazial.
Tema activității: ”Puterea motivației
Motivația o realitate semnalată frecvent de profesorii din țara noastră și o problemă actuală, la care specialiștii din domeniul științelor educației, au încercat să caute soluții a fost dezbătută astăzi, în cadrul unei activități de consiliere de grup cu cadrele didactice din unitatea de învățământ.
Cadrele didactice au manifestat un interes deosebit față de activitatea desfășurată și s-au implicat activ în identificarea unor strategii eficiente de motivare a elevilor.
De asemenea, a fost realizată prezentarea lucrării de gradul I – „Abordările învățării și impactul lor asupra elevilor cu performanțe înalte” – prof. consilier școlar Fraicor Cristina-Ana-Maria

Astăzi, 28 noiembrie 2018, la sediul C.J.R.A.E. Mehedinți s-a desfășurat comisia metodica a profesorilor consilieri de la nivel gimnazial și liceal. Activitatea a fost susținută de prof. consilier școlar Birceanu Alina Gabriela, prof. consilier școlar Amza Constanța și prof. consilier școlar Mirea Ionuț.
Tema activității: „Cum să îmbunătățim disciplina elevilor la școala?
Obiectivul activității: „Familiarizarea profesorilor consilieri școlari cu modelul numit Soluții Colaborative și Proactive în vederea sprijinirii elevilor cu probleme sociale, emoționale și comportamentale”.
Totodată, doamna prof. consilier Birceanu Alina, a susținut prezentarea lucrării de gradul I cu titlul „Nevoile interpersonale la elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate!

Astăzi, 29 noiembrie 2018, la Grădinița cu P.P. Nr. 3 s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri de la nivel preprimar.
Tema „Vorba dulce, mult aduce!
Activitatea comisiei metodice a fost susținută de prof. consilier școlar Gașpăr Raluca Ștefania și prof. consilier școlar Rotariu Verdea Simona Elena.
Scopul: Însușirea corectă a bunelor maniere
Politețea se formează de la cea mai fragedă vârstă. Succesul educaţiei morale la vârsta preşcolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci stăruitoare, migăloase, desfăşurate cu pasiune şi responsabilitate de către toți factorii implicați în educația copilului mic.
Deprinderile de bază de comportare civilizată se referă la politeţe: salutul, formulele specifice de adresare, atitudinea. Modalităţile prin care deprinderile sunt dobândite constau în: exemplu/imitaţie, stimularea prin exemple, îndemnuri, laude. Preșcolarii au învățat astăzi importanța respectării bunelor maniere și au înțeles faptul că orice comportament are consecințe asupra sa și asupra celorlalți.
Activitatea s-a desfășurat interactiv, s-au folosit mijloace și materiale moderne, corespunzătoare vârstei, atingându-se cu ușurință obiectivele propuse.

Astăzi, 22 februarie 2019, la Grădinița cu P.P Nr. 2, Drobeta Turnu Severin, s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri școlari de la nivel preprimar.
Tema: „Așa DA, așa NU!”.
Activitatea comisiei metodice a fost susținută de doamna prof. consilier școlar Pană Edith și doamna prof. consilier școlar Șuitariu Daniela.
Scopul activității: corectarea unor comportamente necorespunzătoare
Perioada preșcolară este perioada „intrării în lume” a copilului. Până la această vârstă familia a oferit tot suportul emoțional și social de dezvoltare al acestuia. Din momentul intrării în grădiniță, apar și alte direcții de dezvoltare. Astfel prin complexitatea mediului familial, instituțional și social în care se dezvoltă majoritatea copiilor apar diferite comportamente specifice, atât pozitive cât și negative. Rolul nostru, al tuturor este acela de a încuraja comportamentele lăudabile și de a corecta comportamentele necorespunzătoare.
Obiectivele propuse au fost atinse în totalitate.
Doamna prof. consilier școlar Daniela Șuitariu a prezentat lucrarea de gradul I cu titlul „Parteneriatul educațional școală-familie-condiție esențială a unei educații de calitate”.

Azi, 26 februarie 2019, la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri – nivel liceal.
Tema activității – „Comunicare și abilități sociale” a fost susținută de prof. consilier Popovici Cătăuță Milena și prof. consilier Matei Cristian.
Scopul activității: Conștientizarea caracteristicilor comunicării asertive, agresive și pasive.
În cadrul activității elevii au învățat șă stabilească diferența între conceptele asertivitate, agresivitate și pasivitate și să argumenteze utilitatea comportamentului asertiv.
Doamna prof. consilier Popovici  Cătăuță Milena și doamna prof. consilier Văduva Raluca au prezentat lucrările de gradul I: ”Metode de intervenție psihopedagogică pentru diminuarea consecințelor neglijării/ abuzului asupra stimei de sine și a imaginii de sine a elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”, respectiv ”Parteneriatul școală- familie- element de dezvoltare a comunităților”.

Marți, 26 februarie 2019, la Liceul de Arte „I. Șt. Paulian” s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri nivel gimnazial.
Tema activității – „Comunicarea online” a fost desfășurată de prof. consilier Vlădescu Marinela și prof. consilier Topală Georgiana.
Obiectivele propuse:

  1. Integrarea abilităților de interrelaționare în vederea dezvoltării personale și profesionale.
  2. Utilizarea adecvată a informațiilor în propria activitate pentru obținerea succesului.

În cadrul comisiei metodice, doamna prof. consilier Vlădescu Marinela a prezentat lucrarea de gradul I cu titlul: „Influența stilului parental asupra comportamentului agresiv și stimei de sine în cazul elevilor de liceu”.

Felicitări!

Marți, 26.03.2019, la Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”, Șimian s-a desfășurat comisia metodică a profesorilor consilieri.

Activitatea cu tema ”Stilul meu de viață” a fost susținută de prof. consilier Pipelca Stanciu și prof. consilier Firu Ciprian.  Activitatea s-a dovedit a fi utilă și extrem de interesantă pentru participanți.

Felicitări!