Proiectul “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, POCU/375/4/22/122607, se derulează în perioada 12 septembrie 2018 – 11 ianuarie, își propune crearea unui mecanism de furnizare integrată a serviciilor comunitare. CJRAE Mehedinți, prin protocolul de colaborare încheiat cu Ministerul Muncii și Protecției sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, asigură accesul la informațiile necesare pentru desfășurarea activităților, oferă sprijin în aplicarea pachetului de proceduri, metodologii și instrumente de lucru elaborate în cadrul proiectului; menține o colaborare permanentă cu Unitatea de Management a Proiectului. CJRAE Mehedinți are implicați în proiect un număr de 3 consilieri școlari;  un expert județean precum și 2 consilieri școlari ca membrii  în echipele comunitare integrate. Consilierii și mediatorii școlari, membrii echipelor comunitare,  au identificat, problemele comunității pe fiecare domeniu de intervenție, au realizat acțiuni și activități de tip recreativ, formale, nonformale sau de intervenție, venind în sprijinul persoanele vulnerabile din cele două UAT-uri implicate Gruia și Poroina Mare. Activitățile specialiștilor au caracter  socio-emoțional, dezvoltare personală, dezvoltare profesională, fiind derulate prin activități face to face cât și online prin platformele sau domeniile deținute de școlile din cele două comunități. De asemenea a fost realizată informarea precum și consilierea și medierea părinților cu privire la înscrierea copiilor la clasa pregatitoare prin discuții libere cu privire la procedura și documentația necesară înscrierea acestora sau amânarea înscrierii din motive medicale; au fost realizate activități cu caracter informațional și nonformal având drept scop combaterea absenteismului și abandonului școlar. În scopul înțelegerii valorilor, tradițiilor și cutumelor etniei rrome, predominantă în UAT Gruia, a fost derulată o campanie educațională care a cuprins mai multe tipuri de activități cu rol în combatarea discriminării sociale la nivelul copiilor și adulților.