Program de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” 

https://edu.ro/anti_violenta

 

 

Rezultate selecție în cadrul Proiectului de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar ”Împreună prindem curaj”:

 1. Colegiul Național Economic ”Theodor Costescu”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
 2. Școala Gimnazială Nr. 6, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
 3. Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
 4. Școala Profesională Corlățel, Mehedinți
 5. Școala Gimnazială Nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți   
 6. Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

 

🟠 INFORMAȚII DESPRE PROGRAM:

Faptele de violență din mediul școlar au consecințe multiple și profunde. Acestea acționează atât asupra dezvoltării socio-emoționale ale elevilor, cât și asupra actului de predare-învățare.

Programul propus are ca scop prevenirea apariţiei şi dezvoltării comportamentelor agresive, faptelor de violență și infracțiune în mediul școlar şi se realizează cu participarea tuturor actorilor implicați în procesul de educație.

🟠 GRUPUL ȚINTĂ

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

🟠 ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică din țară.
Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE Mehedinți.
Formularul de aplicație se va depune la sediul CJRAE Mehedinți.

🟠 TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA FORMULARULUI DE APLICAȚIE: 10 DECEMBRIE 2023

🟠 CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

🟠 CRITERII GENERALE DE SELECȚIE (3-5): 

 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024;
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile propuse.

🟠 ACTIVITĂȚI: 

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar.

Activitățile bazate pe implicarea activă a preșcolarilor/elevilor, pe cooperare și crearea unui spațiu sigur pentru fiecare pot avea un impact semnificativ și pozitiv asupra acestora. De asemenea, o componentă importantă este implicarea părinților în activitățile școlii, alături de alți parteneri sau reprezentanți ai comunității locale. Încurajăm atât parteneriatele publice, cât și cele public- private, între unitățile de învățământ și ONG-uri sau/și reprezentanți ai mediului de afaceri. Activitățile pot fi organizate în cadru școlar sau extrașcolar, inclusiv în săptămâna „Școala Altfel”.

🟠 Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre didactice.
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social.
 • Teatru forum.
 • Cluburi de filme/ documentare tematice.
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori).
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor.
 • Activități de învățare între egali (peer education).
 • Activități artistice și sportive.
 • Concursuri tematice.
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare.
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri).
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței.
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri.
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar elevilor.

 

 

ANEXE:
🟢 Anexa_1_Program_prevenire
🟢 Calendarul programului
🟢 Criterii_evaluare_program_impreuna_prindem_curaj
🟢 Formular de înscriere_impreuna prindem curaj
🟢 Formular de raportare_impreuna prindem curaj
🟢 ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ! – Prezentare obiective și modalități de realizare