Procedură selecție mobilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.J.R.A.E. Mehedinți desfășoară în anul 2018 în cadrul programului „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România, finanțat prin Graturile SEE Mecanismul Financiar 2014-2021, proiectul SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational Inclusion. În învăţământul preuniversitar, proiectele SEE constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. Proiectul C.J.R.A.E. Mehedinți se află pe axa activităţilor de învăţare focalizate pe incluziunea socială.

Scopul proiectului „SAFE Inclusion – The School as Agent for Educational Inclusion”: Creșterea implicării școlilor și comunităților locale în ceea ce privește integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale.

 

Obiectivele specifice:

O1: Implicarea, la nivel local, a 300 de profesori în activități pentru a asigura o mai bună integrare și incluziune în activități educaționale a elevilor cu nevoi speciale.

O2: Dezvoltarea de competențe specifice la 10 specialiști din cadrul CJRAE și la 290 cadre didactice din sistemul de învățământ de masă, competențe menite să crească incluziunea la nivel educațional și schimbarea școlilor având la bază abordarea la nivel comunitar.

O3: Obiectivele organizației: dezvoltarea la nivel de CJRAE a capacităților de implicare a resurselor comunității în integrarea și incluziunea copiilor cu nevoi speciale sau provenind din grupuri dezavantajate.

Activitățile proiectului:

A1. Selecția a 10 specialiști din cadrul CJRAE selectați pe baza CV-ului și a unei scrisori de intenție urmând principiul „Primul venit, primul servit”. 

A2: Cursuri de pregătire și vizite de studiu în țările partenere – CJARE a ales doi parteneri din tări diferite (Islanda și Norvegia) pentru a atinge obiectivele propuse în cadrul proiectului.

A3: Pregătire la nivel local pentru specialiștii CJRAE – fiecare grup participant oferă o sesiune de formare pentru alți experți CJRAE ca activități de diseminare și sustenabilitate în cadrul proiectului.

A4: Formări la nivel local și Workshop-uri pentru cadrele didactice – Specialiștii CJRAE desfășoară activități de formare și workshop-uri pentru profesorii din școli. Fiecare activitate are ca finalitate lucrul cu elevii cu nevoi speciale.

A5: Încheierea de parteneriate cu școlile și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți.